VIDEO: 2018 vs. 2017 Mercedes F1

Përshkrim:

Është e radhë që dy binjake të F1 të jenë në një dhomë në të njejtën kohë. Por tani drejtori teknik i joni do të jap përshkrimin e dy veturave W08 dhe W09 dhe do të bëj krahasimin e tyre...